Business Type

สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ

เป็นสถานที่นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรม

เป็นสถาบันธรรมมะก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) สถาบันศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์กรทางด้านพุทธศาสนา

สถานปฏิบัติธรรมของครูลิลลี่