Business Type

, รับสอนทำวิจัยเชิงปริมาณ-คุณภาพ ตัดสินใจทำและเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ คุณได้รับความสำเร็จแน่นอน Id line: sun_pat

วิจัยด้านการตลาด

รับปรึกษาวิจัย

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการด้านการวิจัยการตลาด

ศูนย์งานวิจัยด้านสุขภาพ

Marketing Research

วิจัยตลาด

Marketing Research

รับปรึกษาด้าน ISO

Marketing Research