Business Type

บริการข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาด

รวบรวมสถิติ สิ่งที่น่าสนใจของนักธุรกิจ มาพิมพ์เป็นหนังสือ, ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ

คอนเซ้าส์ วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของฝูงชน

ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและวิจัย

ให้บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา จัดหาข้อมูล วิจัยทางการตลาดวางแผนด้านการขาย

บริการด้านการวิจัยตลาด รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านการขาย

บริษัทผู้ให้บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ สำรวจ วิจัยข้อมูลทางการตลาดและความเป็นไปได้ การลงทุนในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ สามารถไว้ใจได้ บริการเปรียบเสมือนครอบครัว ราคาเป็นมิตรเอื้อมถึงได้ สามารถไว้วางใจได้ ทางเรายินดีให้บริการ ในเขตบางรัก

ปรึกษาวิจัยการตลาด