Business Type

ผลิต-ออกแบบ ปกแข็ง กล่อง แฟ้ม ปฏิทิน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ กำหนดเวลาเสร็จได้เที่ยงตรง

สี โบรชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือเรียน นิตยสาร ปฏิทินตั้งโต๊ะ โฟลเดอร์ เอกสารสำนักงาน ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี งานเข้าเล่ม ไสกาว เย็บลวด เย็บมุงหลังคา เย็บกี่ ห่วงลวด กระดูกงู ปกแข็งหุ้มผ้าเร็กชีน เดินทอง วารสาร วิทยานิพนธ์ทุกมหาวิทยาลัย ปกอ่อน เดินทอง พริ้นท์เลเซอร์สี พิมพ์ออฟเซ็ท ถ่ายเอกสาร

ร้านจำหน่ายปกพลาสติกอย่างเดียว

หนังสือ เข้าเล่ม

ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน

จำหน่ายสมุดเรียนทุกชนิด

รับจ้างไสกาว เข้าเล่มหนังสือทุกประเภท

ผลิตสมุด ปกแข็ง ปกอ่อน ทุกชนิด

จัดทำรูปเล่ม ก่อนเข้าโรงพิมพ์