Business Type

แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ

Educational Services, VisaServices, Hotel & Ticket booking, Car Rental

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำแนะนำซัมเมอร์แคมป์ ตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า

ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

Apet เป็นตัวแทนของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 500 แห่งทั่วโลกสามารถให้ข้อมูลได้อย่าง ละเอียดและรวดเร็ว ให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ ดำเนินการทุกขั้นตอนในการสมัครเรียน และได้ใบตอบจากทางสถาบันอย่างรวดเร็ว สามารถให้คำตอบในการศึกษาต่อต่างประเทศ ดำเนินการยื่น VISA จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

แนะแนวเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ และขอทุนการศึกษา

สถาบันศึกษา ให้บริการทางด้านการศึกษาด้ารการเช็คคุณภาพของเพชรพลอย วิเคราะห์อัญมณี ออกแบบเครื่องประดับ

บริการแนะแนวการศึกษา รับสมัครนักเรียนไทย ศึกษาประเทศ นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า จัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและวางแผนการเดินทาง

Apet เป็นตัวแทนของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 500 แห่งทั่วโลกสามารถให้ข้อมูลได้อย่าง ละเอียดและรวดเร็ว ให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ ดำเนินการทุกขั้นตอนในการสมัครเรียน และได้ใบตอบจากทางสถาบันอย่างรวดเร็ว สามารถให้คำตอบในการศึกษาต่อต่างประเทศ ดำเนินการยื่น VISA จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ