Business Type

สถาบันเบรนบาลานซิ่ง ได้ทำการเปิดอบรมวิธีคิดเลขเร็ว เบรนบาลานซิ่ง มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิธีคิดเลขเร็ว เบรนบาลานซิ่ง เน้นความถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุดในการคำนวณ โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นและแบบฝึกการคำนวณเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนพัฒนาไปสู่การคิดโดยใช้จินตนาการ

แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ

Educational Services, VisaServices, Hotel & Ticket booking, Car Rental

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำแนะนำซัมเมอร์แคมป์ ตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า

ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

Apet เป็นตัวแทนของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 500 แห่งทั่วโลกสามารถให้ข้อมูลได้อย่าง ละเอียดและรวดเร็ว ให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ ดำเนินการทุกขั้นตอนในการสมัครเรียน และได้ใบตอบจากทางสถาบันอย่างรวดเร็ว สามารถให้คำตอบในการศึกษาต่อต่างประเทศ ดำเนินการยื่น VISA จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

แนะแนวเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ และขอทุนการศึกษา

รับทำวิทยานิพนธ์, รายงาน, เขียนแผนธุรกิจ

เป็นตัวแทนแผยแพร่และโฆษณาข้อมูลทางการศึกษา