Business Type

รับซื้อเศษดีบุกผสมทุกประเภท

ส่งออก ผลิตและจำหน่ายแร่ดีบุก ตะกั่ว, พลวง, ดีบุกบริสุทธิ์, ทองแดง, สังกะสี, แร่พิวเตอร์, ลวดดีบุก, โลหะบัดกรี, ดีบุก 99.9%, ดีบุกแผ่น ก้อน เส้น แท่ง, Tinbar, solder bar, Lead, copper, Zinc, Antimony

ผลิตของตกแต่งบ้านที่ทำจากดีบุก

บริษัท เอชวายเอช อินเตอร์ เมทเทิล จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย (Manufacturing and trading ) ดีบุก และยังมีสินค้า เพิ่มเติมเช่น ตะกั่ว สังกะสี พลวง และทองแดง เป็นต้นบริษัทฯ เป็นทั้งผู้ค้า ดีบุก ตะกั่ว พลวง ทองแดง สังกะสี ทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีก ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจึงไม่ต้องเป็นกังวล

จำหน่าย เครื่องเงิน ดีบุก พระพุทธรูป เน็คไท ผ้าไหม

ผลิตและจำหน่ายแร่โลหะ แร่เหล็ก ดีบุก

Tin, Lead Ingot, Antimony Ingot, Zinc Ingot, Bisuth, Solder