Business Type

ตัวแทนจำหน่ายจาระบีและสารหล่อลื่น, อุปกรณ์ช่วยยกในอุตสาหกรรม

น้ำมัน จาระบี สเปร์ยหล่อหลื่น สารกันลึกตรงเครื่องจักร จารบี 100 ํ- 1200 ํc สเปร์ยหล่อหลื่นสูง

จำหน่ายถังอัดจารบีแบบใช้ลม ถังอัดจารบีแบบใช้เท้าเหยียบ ถังอัดจารบีแบบมือโยก ชุดอัดจารบี แบบฝาครอบกับถังจารบี ปั๊มอัดจารบี

ผลิตจารบีแคลเซียม