ประเภทธุรกิจ

, beger ธัญบุรี สีงานไม้ สีงานปูน สีงานเหล็ก และเครื่องมือช่างทาสี     จำหน่ายเครื่องมือช่างก่อสร้าง เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมือช่างเชื่อมโลหะ เครื่องมือช่างประปา-ช่างไฟฟ้า ธัญบุรี ปทุมธานี     งานบริการ ศูนย์บริการหลังคา scg roofing center

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ควบคุมงานระบบติดตั้ง และการบำรุงรักษาการปฏิบัติการ และการบำรุงรักษา (O&M) ของระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นเลิศ จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดของระบบน้อยที่สุด และสามารผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ

จำหน่ายอาหารสุนัขและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

สถาบันกวดวิชา : ติวเข้ม สอนสด ทุกระดับชั้น ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาละเอียด เน้นฝึกทำโจทย์ ตะลุยข้อสอบ เน้นให้ตรงเป้าหมายกับผู้เรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติว O-NET-GAT-PAT ติวสอบวิชาเฉพาะทาง ฯลฯ มีทีมครูแนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

ยางรถยนต์

ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์  จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม