ประเภทธุรกิจ

, ติดต่อประสานงาน หรือ ติดตามงานต่างๆ 3.บริการให้เช่าฐานข้อมูล (database rental service) บริการให้เช่าฐานข้อมูล บริหารและจัดการฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจ d2b ที่มากที่สุด 4.บริการให้เช่าพื้นที่และระบบ call center (facilities rental service) ให้บริการพื้นที่สำนักงานและระบบที่มีความทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับงาน

บริษัท ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้าน คอลเซ็นเตอร์ ระหว่างประเทศ บริการให้ข้อมูลและตอบคำถามแก่ผู้บริโภค บริษัท เอฟ แอนด์ จี จำกัด ยินดีให้บริการ

บริการ Call Center ให้บริการทางโทรศัพท์ และการสื่อสารโทรคมนาคมทางธุรกิจ

ให้บริการแนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยแก่ลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์

ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้าน คอลเซ็นเตอร์ ระหว่างประเทศ

ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้าน คอลเซ็นเตอร์ ระหว่างประเทศ

หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารครบวงจรให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) จัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service

บริการเสนอการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์

ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

บริษัทเป็นผู้ให้บริการ Call Center ให้บริการทางโทรศัพท์ และการสื่อสารโทรคมนาคมทางธุรกิจ เวอร์ทัวเล็กซ์ (ไทยแลนด์) ยินดีให้บริการ