ประเภทธุรกิจ

บริการสอนส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ ความสามารถ ครบวงจร ทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ

พัฒนาเด็กด้วยการออกกำลังกาย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก 6 เดือน - 6 ขวบ หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องนอนสำหรับเด็ก บลูมมิ่งกราวนด์

ศูนย์พัฒนาการเด็กโดยใช้ยิมนาสติกเป็นตัวช่วย , ยิมส์นาสติก

ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก แรกเกิด-5 ปี สาขาชิดลม 0-2655-1671

โรงเรียนพัฒนาสมองและทักษะทางความคิดสำหรับเด็กเล็ก 1-6 ปี

ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก GYMBORRe (โรงเรียน)

คอร์สเรียนสำหรับเด็กวัย 6 เดือน - 7 ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กผ่านการเล่นหุ่นยนต์

เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก,เด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีพัฒนาการช้า