ประเภทธุรกิจ

บริการสอนส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ ความสามารถ ครบวงจร ทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ

พัฒนาเด็กด้วยการออกกำลังกาย

ศูนย์พัฒนาการเด็กโดยใช้ยิมนาสติกเป็นตัวช่วย , ยิมส์นาสติก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก 6 เดือน - 6 ขวบ หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องนอนสำหรับเด็ก บลูมมิ่งกราวนด์

โรงเรียนพัฒนาสมองและทักษะทางความคิดสำหรับเด็กเล็ก 1-6 ปี

ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก แรกเกิด-5 ปี สาขาชิดลม 0-2655-1671

เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก,เด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีพัฒนาการช้า

ศูนย์พัฒนาเด็กผ่านการเล่นหุ่นยนต์

รับเลี้ยงเด็กอายุ 2 ขวบ-6 ขวบ(ส่วนราชการ)

สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาสมอง รับดูแล และพัฒนาสมองเด็กอายุ 3 เดือน - 4 ขวบ ส่งเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฝักทักษะ ฝึกสมาธิ และระเบียนวินัย เสริมสติปัญญา ก่อนวัยเรียน ฝึกการปรับตัวเข้ากับคนอื่น