ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาลมหาชัย 2 เน้นการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศูนย์กุมารแพทย์ตลอด 24 ชม.