ประเภทธุรกิจ

รับปรึกษาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าทุกประเทศ ประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน คู่หมั้น คู่สมรส ทำงาน อื่นๆ ทัวร์ ดำเนินเอกสารในการจดทะเบียนกับชาวต่างชาติพร้อมยื่นวีซ่า แปลเอกสารทุกภาษารับรองการแปล เพื่อใช้ยื่นหน่วยงานราชการและสถานฑูตต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ยื่นเอกสารรับรองกระทรวงการต่างประเทศ รับรองลายมือสำเนาเอกสาร

) รับทำบัญชีรายเดือน รายปีให้กับนิติบุคลและบุคคลธรรมดา ทำบัญชีภาษาอังกฤษ จัดทำรายงานงบการเงินเพื่อการบริหารและนำยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ รับปรึกษาด้านภาษีอากร (taxation service) ให้บริการด้านภาษีอากร วางแผนภาษีหรือกรณีเกิดปัญหาด้านภาษีกับกรมสรรพากร รับปรึกษาด้านบัญชี (accounting

บริการทำวิซ่า

รับทำบัญชี และปรึกษา ด้านการลงทุน ประกอบธุรกิจทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาด้านภาษีอากร และกฎหมาย BUSINESS SOLUTION & DEVELOPMENTS REAL-ESTATE SOLUTION & DEVELOPMENTS ACCOUNTING & LEGAL SERVICE TAX ADVISOR/COMPANY REGISTRATION WORN PERMIT/VISA SERVICE E-mail : ass_accountant

Legal Service, Accounting Service, Corporate Service Visa & Work Permit, Property & Real Estate Broker

ทำวีซ่า แปลเอกสาร ล่าม รับจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ทำอนุญาตทำงาน

พระยาสุเรนทร์คลินิกเวชกรรม สาขาแกรนด์ออคิด ให้บริการทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยทั่วไปเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช  รักษาเด็ก ที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล รับปรึกษาผู้มีบุตรยาก บริการรับฝากครรภ์  คลินิกอายุรกรรม ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจวินิจฉัย

บริษัท ทราเวลเฟรน บริการรับทำวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าชั่วคราว ทำวีซ่าถาวร บริการให้คำปรึกษาปัญหาวีซ่า การยื่นเรื่องของสัญชาติ การแจ้งเกิดในต่างประเทศ การรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ บริการรับรองเอกสารต่างประเทศ แปลเอกสารด่วนพร้อมรับรอง บริการทนายรับรองเอกสาร บริการจองโรงแรมและจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ให้คำปรึกษาวีซ่า,กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร,บริการแปลเอกสารด่วน,เอกสารรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,บริการประกันภัยการเดินทาง

ขึ้นทะเบียนงาน, ศาล, ประมูล, สัญญาธุรกิจกฎหมาย, รับรองกระทรวงต่างประเทศ, สถานฑูต,วีซ่า, สมรส, ทำงาน