ประเภทธุรกิจ

รับปรึกษาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าทุกประเทศ ประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน คู่หมั้น คู่สมรส ทำงาน อื่นๆ ทัวร์ ดำเนินเอกสารในการจดทะเบียนกับชาวต่างชาติพร้อมยื่นวีซ่า แปลเอกสารทุกภาษารับรองการแปล เพื่อใช้ยื่นหน่วยงานราชการและสถานฑูตต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ยื่นเอกสารรับรองกระทรวงการต่างประเทศ รับรองลายมือสำเนาเอกสาร

บริการทำวิซ่า

รับทำบัญชี และปรึกษา ด้านการลงทุน ประกอบธุรกิจทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาด้านภาษีอากร และกฎหมาย BUSINESS SOLUTION & DEVELOPMENTS REAL-ESTATE SOLUTION & DEVELOPMENTS ACCOUNTING & LEGAL SERVICE TAX ADVISOR/COMPANY REGISTRATION WORN PERMIT/VISA SERVICE E-mail : ass_accountant

Legal Service, Accounting Service, Corporate Service Visa & Work Permit, Property & Real Estate Broker

ทำวีซ่า แปลเอกสาร ล่าม รับจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ทำอนุญาตทำงาน

พระยาสุเรนทร์คลินิกเวชกรรม สาขาแกรนด์ออคิด ให้บริการทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยทั่วไปเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช  รักษาเด็ก ที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล รับปรึกษาผู้มีบุตรยาก บริการรับฝากครรภ์  คลินิกอายุรกรรม ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจวินิจฉัย

ขึ้นทะเบียนงาน, ศาล, ประมูล, สัญญาธุรกิจกฎหมาย, รับรองกระทรวงต่างประเทศ, สถานฑูต,วีซ่า, สมรส, ทำงาน

บริษัท ทราเวลเฟรน บริการรับทำวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าชั่วคราว ทำวีซ่าถาวร บริการให้คำปรึกษาปัญหาวีซ่า การยื่นเรื่องของสัญชาติ การแจ้งเกิดในต่างประเทศ การรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ บริการรับรองเอกสารต่างประเทศ แปลเอกสารด่วนพร้อมรับรอง บริการทนายรับรองเอกสาร บริการจองโรงแรมและจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ให้คำปรึกษาวีซ่า,กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร,บริการแปลเอกสารด่วน,เอกสารรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,บริการประกันภัยการเดินทาง

- แปลเอกสารทุกภาษา และรับรองลายมือชื่อโดยทนาย (Notary Public) - รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ - จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทุกประเทศ / สถานฑูตทุกประเทศ - ประทับตรากระทรวงต่างประเทศ - ประทับตรารับรองเอกสารจากสถานทูตทุกประเทศ - กรอกฟอร์มวีซ่าทุกประเทศ เช่น วีซ่าอเมริกา DS-160 - Assist Thai Visa วีซ่าติดตามคู่สมรส