ประเภทธุรกิจ

รับปรึกษาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าทุกประเทศ ประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน คู่หมั้น คู่สมรส ทำงาน อื่นๆ ทัวร์ ดำเนินเอกสารในการจดทะเบียนกับชาวต่างชาติพร้อมยื่นวีซ่า แปลเอกสารทุกภาษารับรองการแปล เพื่อใช้ยื่นหน่วยงานราชการและสถานฑูตต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ยื่นเอกสารรับรองกระทรวงการต่างประเทศ รับรองลายมือสำเนาเอกสาร

บริการทำวิซ่า

รับทำบัญชี และปรึกษา ด้านการลงทุน ประกอบธุรกิจทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาด้านภาษีอากร และกฎหมาย BUSINESS SOLUTION & DEVELOPMENTS REAL-ESTATE SOLUTION & DEVELOPMENTS ACCOUNTING & LEGAL SERVICE TAX ADVISOR/COMPANY REGISTRATION WORN PERMIT/VISA SERVICE E-mail : ass_accountant

Legal Service, Accounting Service, Corporate Service Visa & Work Permit, Property & Real Estate Broker

ทำวีซ่า แปลเอกสาร ล่าม รับจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ทำอนุญาตทำงาน

- แปลเอกสารทุกภาษา และรับรองลายมือชื่อโดยทนาย (Notary Public) - รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ - จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทุกประเทศ / สถานฑูตทุกประเทศ - ประทับตรากระทรวงต่างประเทศ - ประทับตรารับรองเอกสารจากสถานทูตทุกประเทศ - กรอกฟอร์มวีซ่าทุกประเทศ เช่น วีซ่าอเมริกา DS-160 - Assist Thai Visa วีซ่าติดตามคู่สมรส

บริษัท ทราเวลเฟรน บริการรับทำวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าชั่วคราว ทำวีซ่าถาวร บริการให้คำปรึกษาปัญหาวีซ่า การยื่นเรื่องของสัญชาติ การแจ้งเกิดในต่างประเทศ การรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ บริการรับรองเอกสารต่างประเทศ แปลเอกสารด่วนพร้อมรับรอง บริการทนายรับรองเอกสาร บริการจองโรงแรมและจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

สำนักกฎหมายและทนายความชลบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ต้องการรับคำปรึกษาด้านคดีความ ปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และการลงทุน รับดำเนินการขอใบอนุญาตโรงงาน ขอส่งเสริมการลงทุนจาก boi รับจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัท ให้คำปรึกษาผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านคดีความ รับว่าความ ฟ้องร้องในฐานะโจทก์และรับเป็นทนายว่าความแก้ต่าง

- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท - บริการวีซ่า - ใบอนุญาตทำงาน - บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร - บริการตรวจสอบภายใน - วางระบบบัญชี

ขึ้นทะเบียนงาน, ศาล, ประมูล, สัญญาธุรกิจกฎหมาย, รับรองกระทรวงต่างประเทศ, สถานฑูต,วีซ่า, สมรส, ทำงาน