ไทยเฟิร์ท ทรานสเลชั่น เซอร์วิส ศูนย์แปลเอกสาร

ที่อยู่
338/6 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00
พิกัด
18.7689833, 99.0006306

สินค้าและบริการ

- แปลเอกสารทุกภาษา และรับรองลายมือชื่อโดยทนาย (Notary Public) - รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ - จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทุกประเทศ / สถานฑูตทุกประเทศ - ประทับตรากระทรวงต่างประเทศ - ประทับตรารับรองเอกสารจากสถานทูตทุกประเทศ - กรอกฟอร์มวีซ่าทุกประเทศ เช่น วีซ่าอเมริกา DS-160 - Assist Thai Visa วีซ่าติดตามคู่สมรส