ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ให้เช่า บริการติดตั้งและบริการงานระบบเสียงประชุมสัมมนา ระบบประชุมแปลภาษาออนไลน์และออฟไลน์ ให้เช่าบูธล่ามเก็บเสียงหรือตู้ล่ามเก็บเสียง interpreter sound proof booth ให้เช่าชุดหูฟัง tg-01 ชุดรับสัญญาณในห้องประชุมสัมมนา หูฟังแปลภาษาแบบเรียลไทม์ ให้เช่าชุดหูฟัง tg-02 อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงบรรยาย

ศูนย์การแปลสยาม 1989 รับแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา ทั้งไทยแปลเป็น อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ภาษาอาหรับ, ลาว, เมียนม่า, เวียดนาม, กัมพูชา และนานาชาติ และรับแปลภาษาต่างชาติเป็นภาษาไทย แปลเอกสาร จดหมายรับรองโดยสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย และกระทรวงต่างประเทศ

และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย รับแปลวีดิทัศน์ โฆษณา งานประชุม บทสัมภาษณ์ ฯลฯ งานรับรองเอกสารราชการ กระทรวงการต่างประเทศและสถานฑูตต่างๆ รับปรึกษาและบริการวีซ่าทุกประเภท (ท่องเที่ยว คู่หมั้น แต่งงาน นักเรียน ) รับถ่ายรูปด่วน เรื่องขอวีซ่า รับจดทะเบียนสมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ให้กับต่างชาติ พร้อมจัดหาล่ามนอกสถานที่

และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย รับแปลวีดิทัศน์ โฆษณา งานประชุม บทสัมภาษณ์ ฯลฯ งานรับรองเอกสารราชการ กระทรวงการต่างประเทศและสถานฑูตต่างๆ รับปรึกษาและบริการวีซ่าทุกประเภท (ท่องเที่ยว คู่หมั้น แต่งงาน นักเรียน ) รับถ่ายรูปด่วน เรื่องขอวีซ่า รับจดทะเบียนสมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ให้กับต่างชาติ พร้อมจัดหาล่ามนอกสถานที่

และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย รับแปลวีดิทัศน์ โฆษณา งานประชุม บทสัมภาษณ์ ฯลฯ งานรับรองเอกสารราชการ กระทรวงการต่างประเทศและสถานฑูตต่างๆ รับปรึกษาและบริการวีซ่าทุกประเภท (ท่องเที่ยว คู่หมั้น แต่งงาน นักเรียน ) รับถ่ายรูปด่วน เรื่องขอวีซ่า รับจดทะเบียนสมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ให้กับต่างชาติ พร้อมจัดหาล่ามนอกสถานที่

และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย รับแปลวีดิทัศน์ โฆษณา งานประชุม บทสัมภาษณ์ ฯลฯ งานรับรองเอกสารราชการ กระทรวงการต่างประเทศและสถานฑูตต่างๆ รับปรึกษาและบริการวีซ่าทุกประเภท (ท่องเที่ยว คู่หมั้น แต่งงาน นักเรียน ) รับถ่ายรูปด่วน เรื่องขอวีซ่า รับจดทะเบียนสมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ให้กับต่างชาติ พร้อมจัดหาล่ามนอกสถานที่

แปลเอกสาร ล่าม

  แปลเอกสารภาษาต่าง ๆ รับรองกงสุล สถานทูต รับรองโนตารี่พับลิค ตรวจทานเอกสารรับแปลเอกสารทุกภาษา,วีซ่า ,ล่ามแปลภาษา,รับแปลภาษาญี่ปุ่น,รับสอนภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลไว ค่าแปลภาษาราคาถูก,รับรองเอกสารด่วน แปลภาษาประหยัดถูกต้อง,รับแปลเอกสาร        &

มีบริการแปลและล่ามทุกภาษา เช่น    อังกฤษ, จีน, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ลาว,  เขมร, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเล, พม่า, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, รัสเซียและอื่น ๆ   1.บริการงานแปลที่มีตราประทับรับรองและรับดำเนินการประทับตราโนตารี่พับลิค, สถานทูต, กงสุล, กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลเอกสาร และให้บริการล่ามทุกภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เขมร พม่า เวียดนาม มลายู อินโดนีเซีย อาหรับ งานแปลทุกภาษาพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ รับปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ