ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิต-จำหน่าย Valfor 100 Zeolite Advera 401PS Zeolite ผู้นำเข้า Sodium Silicate ชนิดผง, Magnesium Sulfate, Glass Microsphere เคมีภัณฑ์อื่น ๆ

ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ กับ โซเดียมซิลิตเคท

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ กับ โซเดียมซิลิตเคท

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

(เคมีอุตสาหกรรม : เคมีทำความสะอาด, เคมีสำหรับโรงชุบ, เคมีบำบัดน้ำเสีย, เคมีสำหรับพลาสติก, เคมีสิ่งทอ, เคมียาง, เคมีเซรามิก, เคมีเครื่องสำอาง, เคมีอาหารสัตว์, เคมีสำหรับเครื่องแก้ว, เคมีฟอกหนัง, เคมีเกษตร, เคมีสำหรับฟาร์มกุ้ง, เคมีสิ่งพิมพ์) อาทิเช่น : แอททีเวทเทท เคลย์, แอซิติก เอซิด (กรดส้ม), แอมโมเนียน้ำ