ประเภทธุรกิจ

โรงหล่อเหล็ก งานเซรามิค กระป๋อง งานผ้าบาติก โซเดี่ยมซิลิเกต (Sodium Silicate) หรือที่รู้จักกันดีว่าน้ำแก้ว (water glass) จำหน่ายทรายแก้วที่ใช้ในโรงหล่อเหล็ก โรงพระพุทธรูป และงานขึ้นรูปอื่นๆ คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนดเวลา

ผู้ผลิต-จำหน่าย Valfor 100 Zeolite Advera 401PS Zeolite ผู้นำเข้า Sodium Silicate ชนิดผง, Magnesium Sulfate, Glass Microsphere เคมีภัณฑ์อื่น ๆ

ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ กับ โซเดียมซิลิตเคท

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ กับ โซเดียมซิลิตเคท

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค