ประเภทธุรกิจ

โรงหล่อเหล็ก งานเซรามิค กระป๋อง งานผ้าบาติก โซเดี่ยมซิลิเกต (Sodium Silicate) หรือที่รู้จักกันดีว่าน้ำแก้ว (water glass) จำหน่ายทรายแก้วที่ใช้ในโรงหล่อเหล็ก โรงพระพุทธรูป และงานขึ้นรูปอื่นๆ คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนดเวลา

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ กับ โซเดียมซิลิตเคท

ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ กับ โซเดียมซิลิตเคท

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค

ผู้ผลิตและจำหน่าย โซเดียมซิลิเคท สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก, ผ้าบาติก,ฟอกย้อม,โรงหล่อ,เซรามิค