ประเภทธุรกิจ

สารเคมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาเคมี สำหรับงานทดสอบ ทดลอง ตรวจวิเคราะห์ สั่งทำ สารมาตรฐานตาม nist สารรีแอคทีฟรีเอเจนต์ (analytical reagents) สารชีวเคมี (biochemical reagents) ยาปฏิชีวนะทางจุลชีววิทยา (microbiological reagents) รีเอเจนต์มาตรฐานสำหรับเครื่องมือ icp, aas (standard reagents for instruments

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ปลอดเชื้อ (biosafety cabinet class i, ii และ laminar flow clean bench) ตู้ดูดไอสารเคมี (chemical fume hood) ระบบการกรองอากาศด้วย hepa filter (hepa mobile unit) สำหรับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องสะอาด (cleanroom) อาทิเช่น pass box,

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาตร์

บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด biotech and scientific co ltd ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางด้าน เครื่องมือทดสอบวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว เครื่องแก้วในห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วในห้องแลป เครื่องแก้วในห้องแลบ เครื่องแก้วในห้องlab เครื่องแก้วอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์แลป แล็บเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะแลป โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, โต๊ะปฏิบัติการกลาง.โต๊ะปฏิบัติการชนิดมีอ่าง และไม่มีอ่าง โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง โต๊ะปฏิบัติการชิดผนังชนิดมีอ่าง และไม่มีอ่าง โต๊ะวางเครื่องชั่งน้ำหนัก หน้าโต๊ะหินแกรนิต มีระบบกันสะเทือน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นำเข้าจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Oven ), ราคาเครื่องมือวัด, ราคาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง , บอร์ดคอนโทรลมอเตอร์,รับซ่อมขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์,ขายเครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิWater Bath,ขายเครื่องชั่งน้ำหนัก,ราคาเครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งอุตสาหกรรม, จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Laboratory Instruments

จำหน่ายตู้ดูดควันพิษ, ตู้เก็บสารเคมี, ชุดกำจัดไอสารเคมี, ตู้ดูดความชื้น, ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ และเฟอร์นิเจอร์ในห้องแลปอื่นๆ บริการตรวจซ่อมบำรุง FUME HOOD, Laminar Air Flow, Chemical Storage, ล้างท่อตู้ดูดควัน, งานเดินระบบน้ำ-ระบบไฟฟ้า, ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ, งานเดินท่อไฟเบอร์กลาส, งานเดินท่อ

ขายปลีก ขายส่งเครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์