ประเภทธุรกิจ

รับแจ้งออก / รับเปลี่ยนนายจ้าง รับขึ้นทะเบียนใหม่ บัตรชมพู รับปรึกษาปัญหาแรงงานฟรี !!! ​ ​​

เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย บริษัท outsource จัดหา แรงงานจ้างเหมาชาย แรงงานจ้างเหมาหญิง ทั้งแรงงานประจำและแรงงานชั่วคราว  6 เหตุผลง่ายๆ ว่าทำไมต้องใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน จาก บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด 1.

เตือนนายจ้าง ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 แรงงานต่างด้าวระบบเก่าที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่ม CI เล่มเขียว กลุ่มประมงทุกคนต้องเป็น MOU เท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบ MOU เท่านั้น กรณีตรวจพบนายจ้างมีแรงงานไม่ถูกกฏหมายแรงงาน ถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและแรงงาน

สำนักงานจัดหางาน จักรกฤช โจมฤทธิ์ บริการนำเข้าแรงงาน (mou) สัญชาติ ลาว กัมพูชา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีความพร้อมเข้ามาทำงานให้กับองค์กร ทางสำนักงานจัดหางานของเราดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย อาทิ การดำเนินการด้านเอกสารทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด •บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว •พิสูจน์ สัญชาติ ทำpassport •จัดทำเอกสารทั้งระบบแรงงานต่างด้าว •จัดทำใบอนุญาตทำงาน ,ใบอนุญาตทำงานเมื่อเปลี่ยนนายจ้าง •รายงานตัว 90 วัน

ช่วยแนะนำ บริษัทรับ จัดหาแรงงานต่างด้าว ฉะเชิงเทรา จัดหาแรงงานพม่า เมียนม่า แรงงานลาว แรงงานกัมพูชา mou ถูกต้องตามกฏหมาย ขออนุญาตทำงาน นำเข้าแรงงาน mou บริการครบวงจรตั้งแต่สรรหา คัดเลือก จัดการด้านเอกสารอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ชำระเงินเข้ากองทุน รับทำเอกสารต่างด้าวสัญญาการจ้างแรงงานของนายจ้างและลูกจ้าง

พร้อมทั้งในการจัดทำเอกสารต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดหางานให้คนหางานในประเทศ- ประสานงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว (mou) ยื่นเอกสารแรงงานพม่ากรณีครบ 4 ปี จัดทำเอกสาร พร้อมจัดหางานในประเทศ

และ คนงานเวียดนาม บริษัทจัดหาแรงงาน จัดหาแรงงานพม่า จัดหาแรงงานกัมพูชา จัดหาแรงงานลาว และ จัดหาแรงงานเวียดนาม บริการสรรหาคนงาน และ นำเข้าแรงงานใหม่ นำเข้าแรงงานใหม่ แบบแรงงาน mou แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย 100% ครบทุกเรื่อง คัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ (recruiting and testing) ตรวจสุขภาพแรงงาน จากประเทศต้นทาง

ให้บริการแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา) ที่ถูกกฏหมาย,เน้นบริการด้านแม่บ้านในประจำโรงงานอุตสาหกรรม,คนดูแลสวนประจำในโรงงานอุตสาหกรรม,พนักงานใน Line การผลิต ,รับจัดทำพาสปอร์ต,ต่อบัตรทำงานแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา)

รับดำเนินเอกสารแรงงานต่างด้วครบวงจร,แรงงานต่างด้าว,กัมพูชา,พม่า,ลาว,MOU, รับทำ Work-permit ใบอนุญาตทำงาน , รับทำพาสปอร์ต, รับจัดหาแรงงานต่างด้าว, Handing VISA/ Passport รับจัดแรงงานเข้าประกันสังคม รับพิสูจน์สัญชาติ, ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว MOU ,ต่อใบอนุญาตทำงาน,รายงานตัว 90 วัน,เปลี่ยนย้ายนายจ้าง,ขอใบโควต้า