บริษัท เอพีแอล เมทัล จำกัด

https://apltrading.yellowpages.co.th

333/16 หมู่ 2 ซอยมาบยางพร 14 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ

40 อําเภอ/เขต

280 ตำบล/แขวง