ประเภทธุรกิจ

คาปาซิเตอร์, ฮาร์โมนิคส์ฟิวเตอร์, ฟิวส์สวิตช์, บัสบาร์ ซัพพอร์ท, เพาเวอร์แฟกเตอร์คอนโทรลเลอร์

จำหน่ายตัวคาปาซิเตอร์, คอนเดนเซอร์, ตลับลูกปืน, ใบพัดเหล็ก, ใบพัดทองเหลือง และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

คาปาซิเตอร์, ฮาร์โมนิคส์ฟิวเตอร์, ฟิวส์สวิตช์, บัสบาร์ ซัพพอร์ท, เพาเวอร์แฟกเตอร์คอนโทรลเลอร์

รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน (improve power factor electrical system) ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ups เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า รับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล ระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม plc บริการ pm (preventive maintenance) บริการตรวจเช็ค ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ซ่อมบำรุงตู้ acb capacitor

จำหน่ายอะไหล่แอร์ คาปาซิเตอร์

งานพ่นสีฝุ่น สีอบพาวเดอร์โค้ท ชลบุรี และพ่นสีน้ำมัน สีลายค้อน บนชิ้นงานโลหะที่ประกอบขึ้นรูปหรือเป็นชิ้นเดี่ยว ๆ ที่ยังไม่ประกอบ จัดให้ได้ตามสั่ง   ต้องการสั่งผลิตตู้เหล็ก ตู้เหล็กซิงค์ ตู้คอนโทรล mdb, ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า ผลิตตู้สวิตช์บอร์ด ตู้ไฟฟ้าแรงสูง ตู้คาปาซิเตอร์ capacitor

ผู้ผลิตและจำหน่าย คาปาซิเตอร์ (CAPACITOR), เพาเวอร์แฟกเตอร์คอนโทรลเลอร์

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกร บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้จ่ายไฟ (mdb, db, capacitor) บริการตรวจสอบและปรับปรุงค่ากราวด์ดิน (earth system) บริการตรวจสอบจุดร้อนกล้องถ่ายภาพความร้อน

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, เลนส์ดิจิตอล, เครื่องมือทางการแพทย์ งานทดสอบผลิตภัณฑ์-ทดสอบวัสดุ จำหน่ายเครื่องอบยูวีแบบตู้อบและตั้งเวลาในการอบ สำหรับอบสี-อบกาว รุ่น rich 400 ติดตั้งหลอดยูวี 400kw 1หลอด ระบายความร้อนด้วยอากาศ รองรับงานอบทุกประเภท จำหน่ายอะไหล่เครื่องอบยูวี uv spare parts เช่น คาปาซิเตอร์ capacitor

control panel รับประกอบตู้ mbd ตู้เมนแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก main distribution board ทั้งแบบใช้ภายในอาคาร indoor type และแบบใช้ภายนอกอาคาร outdoor type ชนิดตอนเดียวและหลายตอน รับประกอบตู้ db ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดเล็ก distribution board รับประกอบตู้เมนย่อย sub-mian distribution board ประกอบตู้คาปาซิเตอร์ capacitor