ประเภทธุรกิจ

ปรึกษา ออกแบบระบบงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ที่ใช้กับสายพานลำเลียง, หลอดไฟ, สายไฟ, รางไฟ, ปลั๊กไฟ, ฝาครอบไฟ, บัลลาสซ์ จำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจรในราคาถูก สำหรับผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้างานโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการก่อสร้างโรงงาน

บริษัท แกลมเมอร์ พลัส จำกัด บริการงานด้านไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร รับเป็นที่ปรึกษาวางแผนระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ตั้งแต่สำรวจวางแผนออกแบบระบบ เขียนแบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบระบบความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงาน เซ็นรับรองระบบไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 ติดตรั้งระบบท่อน้ำ  ติดตรั้งระบบท่อลม  ติดตั้งระบบท่อแก๊ส  ติดตั้งระบบไนโตรเจน ระบบไฟฟ้าบ้าน ระบบไฟฟ้าอาคาร, ระบบไฟฟ้าสมุทรปราการ, ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า วีระการไฟฟ้า ให้บริการทั่วทุกพื้นที่ ทั้งสมุทปราการ ชลบุรี ระยอง  ปทุมธานี อยุธายา สุพรรณ กรุงเทพทั้งในและนอก

ติดตั้งระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปทุมธานี, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร, ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงาน, รับเหมาวางระบบไฟฟ้า, รับเหมาวางระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้าน, รับติดตั้งระบบแสงสว่าง, รับติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดีราคาถูก อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด รับออกแบบ ประกอบ และติดตั้งตู้ไฟฟ้าทั่วไป ตู้ไฟฟ้าเอ็มดีบีmdb ตู้ไฟฟ้าดีบีdb ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเอ็มซีซีmcc ตู้แคป ตู้คาปาซิเตอร์capacitor หม้อแปลงไฟฟ้า ออกแบบระบบคอนโทรลไฟฟ้า

ผู้ดำเนินงาน ระบบไฟฟ้า รับเหมาทำงานระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง, ระบบไฟฟ้าแรงแรงต่ำ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง ตู้ควบคุมไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,สวิชท์บอร์ด,ตู้สวิทช์บอร์ด ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมทุกระบบ ทั้งเอกชน

- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง high voltage system ออกแบบวางระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ปักเสาพาดสาย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า electric transformer installation ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้สวิทช์บอร์ด mdb acb mccb เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมแรงดัน-สำรองไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฝ้าผ่า

ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องกล และงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับเหมาวางระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล วางระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบปรับอากาศ ติดตั้งแอร์ ท่อดักแอร์ วางระบบปรับอากาศ วางระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย วางระบบระบบสุขาภิบาล วางระบบประปา ติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบประปา

- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ออกแบบ เดินสายไฟฟ้า รับติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้สวิทช์บอร์ด mdb acb mccb รับติดตั้งโคมไฟและหลอดไฟแสงสว่าง พร้อมงานบริการตรวจสอบปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า - รับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ air condition system ระบบแอร์โรงงาน ระบบแอร์อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน บ้านพักอาศัย