งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) โรงงานอุตสาหกรรม

https://www.power-infinity.com

43 หมู่ 1 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ สระบุรี 18160

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

36 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นนทบุรี, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, อ่างทอง, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์

374 อําเภอ/เขต

2530 ตำบล/แขวง