ประเภทธุรกิจ

รับประกอบตู้ CAPACITORS BANK แรงสูง แรงต่ำ ตรวจสอบคุณภาพ ฟรี ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ในโรงงานอุตสาหกรรม

คาปาซิเตอร์, ฮาร์โมนิคส์ฟิวเตอร์, ฟิวส์สวิตช์, บัสบาร์ ซัพพอร์ท, เพาเวอร์แฟกเตอร์คอนโทรลเลอร์

ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า, เครื่องเสียงที่ใช้งานคอมพิวเตอร์, งานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด, ผลิตเครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC, เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์

คาปาซิเตอร์, ฮาร์โมนิคส์ฟิวเตอร์, ฟิวส์สวิตช์, บัสบาร์ ซัพพอร์ท, เพาเวอร์แฟกเตอร์คอนโทรลเลอร์

คาปาซิเตอร์ สำหรับใช้กับ ตู้เย็น แอร์ พัดลม มอเตอร์ หลอดไฟ ปั๊มน้ำ

จำหน่ายติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้า UPS