รับซ่อมมอเตอร์ พันขดลวดมอเตอร์ ชลบุรี - บิ๊ก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

https://www.bigengineering.co.th

154/1 หมู่ 3 ซอยุ6 ถนนสายหนองพลับ - สังกะเปียว ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ

32 อําเภอ/เขต

209 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ระยอง

4 อําเภอ/เขต

9 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี

6 อําเภอ/เขต

16 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

20 อําเภอ/เขต

96 ตำบล/แขวง