ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอิฐ นครศรีธรรมราช จำหน่ายอิฐ 4 รู จำหน่ายอิฐ 8 รู อิฐมอญนครศรีธรรมราช อิฐดินเผานครศรีธรรมราช จำหน่ายอิฐแดง จำหน่ายอิฐกว้าง 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว หนา 2 นิ้ว รับทำอิฐตามสั่ง ขนาดตามสั่ง อิฐตันโชว์ บริการส่งถึงที่ทั่วประเทศ

อิฐบล็อก

ขายอิฐแดง

ผลิตอิฐดินเผา

ผลิตอิฐบล็อก

รับซ่อมเครื่องอัดอิฐบล็อก