ประเภทธุรกิจ

อะโกรเฟต บุรีรัมย์ ตราหัววัวคันไถ ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยดินเหนียว ปุ๋ยดินทราย, ปุ๋ยข้าวโพด, ปุ๋ยอ้อย, ปุ๋ยมันสำปะหลัง, ปุ๋ยยางพารา, ปุ๋ยผลไม้, ปุ๋ยพืชผัก สตึก บ้านด่าน บุรีรัมย์ ขายปุ๋ย ตรากระต่าย ตรามงกุฎ ปุ๋ยยาร่า ปุ๋ยทิพย์ ตรารถเกษตร ตราเม็ดเงิน ตราปลาไหลทอง ปุ๋ยรุ่งอรุณ ปุ๋ยเคมี ท็อปวัน ตราไอ ซี พี ปุ๋ยนกปากห่าง

ปุ๋ยข้าวไดมอนด์นีด1, ปุ๋ยข้าวไดมอนด์นีด2 ขายธาตุอาหารเสริมพืช อาหารเสริมยูนิกรีน, เวอร์จิ้น ยูนิโฟล อาหารเสริมพืชตราต้น ขายน้ำยาเร่งราก สารเร่งราก เร่งการแตกรากของพืช ซูเปอร์ บี-วัน ขายเคมีเกษตรบางระกำ เช่น สารป้องกันวัชพืชและสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันศัตรูพืนและสารกำจัดศัตรูพืช สารป้องกันโรคพืชและสารกำจัดโรคพืช

                                     ปุ๋ยตรา เจเจ ปุ๋ย 21-0-0, 0-3-0 (อียิปต์ 25% p2o5), 0-0-60 (เกล็ด/แคนาดา และ ชนิดเม็ด/เยอรมัน) ปุ๋ยตรา หัวสิงห์โต  21-0-0, 46-0-0, 18

ขายส่ง em ball ยกลัง (กล่องละ 100ลูก) ราคาส่ง   ขายส่งผง em แบบบรรจุถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาส่ง   ขายส่งหัวเชื้ออีเอ็มแท้ 100% สำหรับใช้เป็นสูตรผสมทำปุ๋ยคอก ทำปุ๋ยหมัก ใช้ปรับสภาพน้ำลดกลิ่นเหม็นเน่าทุกชนิด ผสมในอาหารสัตว์ ใช้บำรุงดินฟื้นฟูสภาพดิน ใช้ในคอกปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสุกร

จำหน่ายปุ๋ย, ปุ๋ยเคมี จันทบุรี,กรดซิลิคอน จันทบุรี, ปุ๋ย สูตรน้ำ จันทบุรี, ปุ๋ยสูตรพิเศษ จันทบุรี, ปุ๋ยเร่งใบ, ปุ๋ยเร่งดอก, ปุ๋ยเร่งผล,ปุ๋ยบำรุงใบ, ปุ๋ยบำรุงต้น,ปุ๋ยบำรุงผล,ปุ๋ยบำรุงดอก,ปุ๋ยบำรุงหัว, ปุ๋ยป้องกันโรคพืช, ปุ๋ยยางพารา, ปุ๋ยข้าว,ปุ๋ยปาล์ม,ปุ๋ย มันสำปะหลัง, ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยพืชไร่ ,ปุ๋ยพืชสวน,

เบนซ์ การเกษตร กุดป่อง เมืองเลย ร้านขายส่ง ขายปลีก อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไข่มุก ตราเรือไวกิ้ง, ซีพีหมอดิน ตราลูกโลกดอกบัว   ซีพี หมอดิน ผลิตจากมูลไก่ ไม่มีกลิ่น ปลอดเมล็ดวัชพืช มี แบบอัดเม็ด และแบบผง ปุ๋ยอินทรีย์มีแร่ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย ชุมพร

จำหน่ายปุ๋ยปราจีนบุรีจำหน่ายปุ๋ยกบินทร์บุรีปุ๋ยยาราปุ๋ยหัววัวปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยตรามงกุฏปุ๋ยวายวีพีปุ๋ยหยดน้ำชีวภาพยาเคมีไกลโฟเสทพาราครอทยาฆ่าแมลงยากำจำเชื้อราและฮอร์โมนจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว พันุธ์ข้าว ก ข พันธ์ุข้าวชัยนาท พันธ์ุข้าวหอมมะลิ และพันธ์ุพืชผัก พันธ์ุพืชแตงกวา พันธุ์ฟักทอง พันธ์ุพริก

ปุ๋ยจันทบุรี , จำหน่ายปุ๋ยจันทบุรี , ปุ๋ยเคมี จันทบุรี ,ปุ๋ยอินทรีย์ , ยาฆ่าแมลง , กรดซิลิคอน จันทบุรี , ปุ๋ย สูตรน้ำ จันทบุรี , เมล็ดพันธุ์ , รับสั่งตัด ปุ๋ย , ปุ๋ยสูตรพิเศษ จันทบุรี, ปุ๋ยเร่งใบ, ปุ๋ยเร่งดอก, ปุ๋ยเร่งผล,ปุ๋ยบำรุงใบ, ปุ๋ยบำรุงต้น,ปุ๋ยบำรุงผล,ปุ๋ยบำรุงดอก,ปุ๋ยบำรุงหัว, ปุ๋ยป้องกันโรคพืช