ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายกล้วยไม้ พันธุ์กล้วยไม้ ส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย ฟาแลน แวนด้า ออนซีเดียม แคทลียา กล้วยไม้จัดแจกันลอบบี้ จัดกระเช้าเป็นของกำนัล กล้วยไม้ประดับงานนิทรรศการ กล้วยไม้ตกแต่งสถานที่

จำหน่ายกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งกล้วยไม้พันธุ์แท้และลูกผสม

ส่งออกกล้วยไม้

จำหน่ายกล้วยไม้

เพาะและจำหน่ายดอกกล้วยไม้ และส่งออกดอกกล้วยไม้

ส่งออกกล้วยไม้

จำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก และกล้วยไม้ต้น

เพาะปลูกและจำหน่ายกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ บริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ

ส่งออกกล้วยไม้ทั้งในและนอกประเทศ