ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายกล้วยไม้ พันธุ์กล้วยไม้ ส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย ฟาแลน แวนด้า ออนซีเดียม แคทลียา กล้วยไม้จัดแจกันลอบบี้ จัดกระเช้าเป็นของกำนัล กล้วยไม้ประดับงานนิทรรศการ กล้วยไม้ตกแต่งสถานที่

จำหน่ายกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งกล้วยไม้พันธุ์แท้และลูกผสม

ส่งออกกล้วยไม้

จำหน่ายกล้วยไม้

เพาะและจำหน่ายดอกกล้วยไม้ และส่งออกดอกกล้วยไม้

ส่งออกกล้วยไม้

จำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก และกล้วยไม้ต้น

เพาะปลูกและจำหน่ายกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ บริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

กล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา กล้วยไม้

Sorry, we can't find กล้วยไม้ in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.