ประเภทธุรกิจ

                                     ปุ๋ยตรา เจเจ ปุ๋ย 21-0-0, 0-3-0 (อียิปต์ 25% p2o5), 0-0-60 (เกล็ด/แคนาดา และ ชนิดเม็ด/เยอรมัน) ปุ๋ยตรา หัวสิงห์โต  21-0-0, 46-0-0, 18

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย ชุมพร

จำหน่ายปุ๋ยปราจีนบุรีจำหน่ายปุ๋ยกบินทร์บุรีปุ๋ยยาราปุ๋ยหัววัวปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยตรามงกุฏปุ๋ยวายวีพีปุ๋ยหยดน้ำชีวภาพยาเคมีไกลโฟเสทพาราครอทยาฆ่าแมลงยากำจำเชื้อราและฮอร์โมนจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว พันุธ์ข้าว ก ข พันธ์ุข้าวชัยนาท พันธ์ุข้าวหอมมะลิ และพันธ์ุพืชผัก พันธ์ุพืชแตงกวา พันธุ์ฟักทอง พันธ์ุพริก

, ปุ๋ยยางพารา, ปุ๋ยข้าว,ปุ๋ยปาล์ม,ปุ๋ย มันสำปะหลัง, ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยพืชไร่ ,ปุ๋ยพืชสวน,ปุ๋ยพืชผัก, ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ, ปุ๋ยราคาถูกจันทบุรี , ร้านขายปุ๋ย , ร้านขายปุ๋ยจันทบุรี , ซื้อปุ๋ย จันทบุรี , ซื้อยาฆ่าแมลง ,

ขายส่ง-ขายปลีก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย ไบโอชีวภาพ ยารักษาโรคพืช อุปกรณ์การเกษตร ยี่ห้อ 3 M ยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคพืช, วัชพืช, ยาฆ่าหญ้า, ยารักษาโรคพืช โรคเชื้อรา

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ตรากระต่าย ตรามงกุฏ ตราหมอดิน,เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซีพีตราดอกบัว

ปุ๋ยอินทรีย์ล,มูลไก่ไข่อัดเม็ด,มูลหมูอัดเม็ด,ฮอร์โมน,อาหารวัวนม,วัวเนื้อสำเร็จรูป

ผลิตฮอร์โมนพืช,อาหารเสริมพืช,ปุ๋ยเกล็ด,สารป้องกันเพลี้ยแมลงต่างๆและสารป้องกันเชื้อรา,โรคทางใบ,ผลิตสารทาหน้ายางพาราและรับสั่งทำตามออเดอร์

จำหน่ายปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา