ประเภทธุรกิจ

บริการวางระบบก๊าซทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตและจำหน่าย ก๊าซทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและก๊าซพิเศษ รวมทั้งอุปกรณ์ ต่างๆ เกี่ยวกับก๊าซ ได้รับรองระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2000

ผู้ผลิตและจำหน่าย ก๊าซทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและก๊าซพิเศษ รวมทั้งอุปกรณ์ ต่างๆ เกี่ยวกับก๊าซ ได้รับรองระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2000

ผลิตและบรรจุแก๊สเวชกรรม

รับติดตั้งระบบก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม

รับติดตั้งซ่อมแซมระบบแก๊สโรงงานอุตสาหกรรมและเวชกรรม

นำเข้าส่งออกสินค้า

ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

รับซ่อมถังบรรจุก๊าซเหลวทุกชนิด ทั้งใน-นอกสถานที่ ในประเทศและ ต่างประเทศ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ควบคุมงานโดยหัวหน้างานจาก ออสเตรเลีย