ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายแก๊สและท่อกลึงสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม ก๊าซ

ลินเด้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เราผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษ และก๊าซทางการแพทย์ และยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซต่างๆ ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ ท่อก๊าซ เครื่องผลิตภัณฑ์ที่โรงงานลูกค้า

รับเดินท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิต จำหน่าย แก๊สอุตสาหกรรม แก๊สทางการแพทย์

แก๊สอุตสาหกรรม แก๊สทางการแพทย์