ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายถังอ๊อกซิเจน, แก๊ส, แก๊สพิเศษ, มิกส์แก๊ส, ไนโตรเจน, อาร์กอน, คาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์, ถังอ๊อกซิเจน, ท่ออ๊อกซิเจน, เกจ์อ๊อกซิเจน, เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย, ฮีเรี่ยม, อุปกรณ์เชื่อม, อุปกรณ์ตัด, ชุดเชื่อม, ชุดตัด, ลิควิดอ๊อกซิเจน, อะเซทิลีน

บริษัท มูเร็กซ์ อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด, บริษัท มูเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บุญล้ำ ลิควิดออกซิเย่น จำกัด โรงงานบรรจุก๊าสอ๊อกซิเจน, ก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าสไนโตรเจน, ก๊าสอาร์กอน

จำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม เช่น Oxygen, Nitrogen, Argon, Acetylene และอุปกรณ์ตัดเชื่อมโลหะทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม และทางการแพทย์

จำหน่ายแก๊สเชื่อมสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม

ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์

ผู้จำหน่าย ก๊าซในห้องแลบ ก๊าซพิเศษ Pure Gases, Medical Gases, Equipment Mix Gases Micro Gases Piping Installation รับออกแบบท่อลำเลียงก๊าซ (Pipe line) ติดตั้งท่อลำเลียงก๊าซ Regulators Flashback Arrestors Contact Gauge Cylinder Bracket & Chain