ประเภทธุรกิจ

ติดตั้งแก็ส ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม

จำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม

จำหน่ายแก๊สอาร์กอน ท่อสแตนเลส และอุปกรณ์สแตนเลสทุกชนิด 085-0807670

ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์

จำหน่ายแก๊สเชื่อมสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม และทางการแพทย์