ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายชุดชั้นในสตรี

จำหน่ายชุดชั้นใน, ชุดจัดรูปร่าง, เสื้อผ้า

ขายเสื้อชั้นในสตรี

ขายเสื้อชั้นในสตรี

ชุดชั้นในจัดสรีระสตรีให้สมส่วน

ขายเสื้อชั้นในสตรี

ขายเสื้อชั้นในสตรี

ขายเสื้อชั้นในสตรี

ขายชุดชั้นใน

จำหน่ายชุดชั้นในสตรี-บุรุษ