ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปูนตราเสือดำ มีทั้งปูนกาวปูกระเบื้อง ปูนแต่งผิว ปูนฉาบคอนกรีต ปูนเทปรับพื้น

ขายปูนซีเมนต์

จำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง

ปูนซีเมนต์

ขายปลีกซีเมนต์ วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์การก่อสร้าง

ปูนซีเมนต์