ประเภทธุรกิจ

ดีโฮม เซรามิค จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิดราคายุติธรรม กระเบื้องปูพื้น, บุผนัง, แกรนิโต้และสีทาบ้านฝ้าแขวน   

จำหน่ายกระเบื้องปูพื้นทุกชนิด

จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น

จำหน่ายกระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องซีเมนต์

จำหน่ายกระเบื้อง

จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น ปูผนัง

จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิน, ดิน, ทราย

วัสดุก่อสร้าง ไม้แปรรูป

จำหน่ายกระเบี้องเซรามิก