ประเภทธุรกิจ

กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป, กระเบื้องซีเมนต์ปูทางเท้าสำเร็จรูป, กระเบื้องปูพื้นอาคารทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด ได้มาตรฐาน มอก.

โรงงานผลิตปูน

กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป, กระเบื้องซีเมนต์ปูทางเท้าสำเร็จรูป, กระเบื้องปูพื้นอาคารทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด ได้มาตรฐาน มอก.

กระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายสำเร็จรูป

ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

ผลิตกระเบื้อง

โรงงานผลิตปูน