อาคารจอดรถปางสวนแก้ว

Category : Parking Stations

Coordinates
18.7958, 98.97441