Business Type

ดีโฮม เซรามิค จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิดราคายุติธรรม กระเบื้องปูพื้น, บุผนัง, แกรนิโต้และสีทาบ้านฝ้าแขวน   

จำหน่ายกระเบื้องปูพื้นทุกชนิด

จำหน่ายกระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องซีเมนต์

จำหน่ายกระเบื้อง

จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น ปูผนัง

จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิน, ดิน, ทราย

วัสดุก่อสร้าง ไม้แปรรูป

จำหน่ายกระเบี้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ สีทาบ้าน

จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้าน อาทิ กระเบื้อง สุขภัณฑ์