Business Type

Thai Traditional Massage School, Thai Massage School, Spa School, Service Massage and Spa Healthy and Ralaxing.

Thai Traditional Massage School, Thai Massage School, Spa School, Service Massage and Spa Healthy and Ralaxing.

Shino Spa Shino Spa Phuket Massage School Spa Massage School Thai Massage School Spa Phuket Spa Central Phuket Massage Central Phuket Spa Massage Phuket Thai Massage Central Phuket Thai Massage Phuket Thai Massage of Phuket Thai Massage of Central Phuket,shino spa, health spa, thailand massage for relaxation

โรงเรียนนวดแผนไทย

Shino Spa Shino Spa Phuket Massage School Spa Massage School Thai Massage School Spa Phuket Spa Central Phuket Massage Central Phuket Spa Massage Phuket Thai Massage Central Phuket Thai Massage Phuket Thai Massage of Phuket Thai Massage of Central Phuket,shino spa, health spa, thailand massage for relaxation

สอนวิชาการแพทย์แผนไทย มีหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และนวดเท้า

สอนวิธีการนวดแผนไทย

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณ , CIBTAC , CIDESCO , การนวดหน้า , นวดตัว , การกำจัดขน , การทำสปา

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปา

โรงเรียนนวด หลักสูตรนวดแผนไทย โรงเรียนสอนนวดแผนไทย หลักสูตรนวดน้ำมันอโรมา โรงเรียนนวดแผนไทย และส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี เปิดสอนนวดตัว นวดเท้า นวดน้ำมัน ลูกประคบสมุนไพร นวดแผนไทย อำนวยการสอนโดย คณะอาจารย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการนวดไทยเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า