Business Type

Knitwear, Sweater, Cardigan

เสื้อกันหนาวไหมพรมถัก ใช้มือทำ ผลิตและส่งออก

ส่งออกและผลิตเสื้อผ้าจากการถักด้วยมือและเครื่องจักร

เสื้อไหมพรหม

เสื้อ

เสื้อสเว็ตเตอร์

ส่งออกและผลิตเสื้อผ้าจากการถักด้วยมือและเครื่องจักร

ผลิตและจำหน่ายเสื้อใหมพรม