Business Type

ไข่เป็ดบ้านเรา วงศ์ประยูรฟาร์ม จำหน่ายไข่เป็ดฟาร์ม ราฅาสบายกระเป๋า ยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้ส่วนลด พร้อมส่งบ้านหัวทำนบ, บ้านยอกขาม, บ้านหนองตะไก้, หนองบุญมาก, อำเภอโชคชัย, อ.เมือง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอครบุรีส่งได้ทุกวัน

จำหน่ายไข่ไก่,ไข่เป็ด,ไข่เยี่ยวม้า,ไข่เค็ม

จำหน่ายไข่ไก่

จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม ไข่ต้ม ไข่นกกระทา และไข่อื่นๆ

ผู้ผลิต-จำหน่าย ปลีก-ส่ง ไข่เป็ด นครสวรรค์ ไข่ไก่นครสวรรค์ ไข่เยี่ยวม้า นครสวรรค์ ไข่เค็ม นครสวรรค์ไข่ทุกชนิดนครสวรรค์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี นครสวรรค์ สารบำรุงดิน พันธุ์ข้าวทุกขนิดนครสวรรค์ รับตัวแทนจำหน่าย สินค้าทุกชนิด

ผลิตและจัดจำหน่ายไข่เป็ดสด,ไข่เค็มดิบ,ไข่เค็ม,ไข่เยี่ยวม้า

จำหน่ายไข่-ขายปลีก, ไข่เค็ม, ไข่เค็มดิบ, ไข่เยี้ยวม้า, ไข่เยี้ยวม้านกกระทา

ขายไข่ไก่

ไข่ไก่ ไข่เป็ด