Business Type

บริการทำลายสินค้าลิขสิทธิ์ ที่ผลิตเกิน สินค้าคัดออกเนื่องจากผลิตไม่ตรงมาตรฐานไม่ผ่านคิวซี ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยปฏิบัติตามวิธีการเกี่ยวกับการทำลายของเสีย ทำลายสินค้าและทำลายเศษซากที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบดทำลาย การแยกชิ้นส่วน การเผาทำลาย เป็นต้น พร้อมออกหนังสือรับรองการทำลาย

รับซื้อ-ขายขวดเก่า, ขวดใช้แล้วทุกชนิด, เศษแก้ว, กล่องกระดาษเก่า, ซื้อขายขวดเหล้า, ขวดเบียร์, ขวดรีไซเคิลทุกชนิด, จำหน่ายเศษแก้ว, รับซื้อ-ขาย ขวดทุกชนิด, เศษแก้ว

จำหน่าย รับซื้อ ขาย เศษพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล พลาสติกอะคริลิค รับซื้อแผ่นซีดี รับซื้อเศษพลาสติก pu, พลาสติกpom, พลาสติก pbt, พลาสติก ppo, พลาสติก pc, พลาสติก abs, พลาสติก hips, พลาสติก hik, พลาสติก as, พลาสติก ps, แผ่น cd พลาสติก pp, พลาสติก hp, พลาสติก ptr, พลาสติก pa , รับซื้อพลาสติกpom, รับซื้อพลาสติก

รับซื้อและจำหน่ายโลหะมีค่าทุกชนิด -ดีบุก นิเกิล -ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค -เศษเงิน เศษทอง -แพลทตินัม พาลาเดียม โรเดียม -ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส -เศษเหล็กแผ่นใช้งาน -วัสดุชุบเงิน ชุบทอง -โลหะมีค่าทุกชนิด(เงิน,ทอง, pd ,pt) รับประมูลเศษโลหะและเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม

รับซื้อและจำหน่าย ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, สแตนเลส, ตะกั่ว, เพลท, โลหะอื่นๆ ทุกชนิด, รับซื้อทองแดง, รับซื้อทองเหลือง, รับซื้ออลูมิเนียม, รับซื้อสแตนเลส, รับซื้อตะกั่ว, รับซื้อเพลท, รับซื้อโลหะ, รับซื้อเศษโลหะ, รับซื้อของเก่า, รีไซเคิล นนทบุรี ตลาดขวัญ เลี่ยงเมือง

รับซื้อของเก่าทุกชนิด ให้ราคาดี เศษเหล็ก พลาสติก กระดาษ รับประมูลของเหลือใช้จากโรงงาน ขวดแก้ว ขวดเหล้า ขวดเบียร์

ระบบเรียกรถจัดการขยะและของเหลือใช้ภายในบ้านแบบครบวงจร

Metal Scrap