Business Type

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

รับจ้างติดตั้งท่อดักท์ แอร์

PE PIPE, CONDUIT PIPE, COMPRESSION, Fitting System and HDPE CONDUIT PIPE, UPVC PIPE

ผลิตท่อพีวีซี (PVC) และอุปกรณ์ข้อต่อตราวีเอ็นที ที่ได้รับรองมาตรฐาน คุณภาพดี ราคาโรงงาน จำหน่ายข้อต่อ ข้องอ ใช้วัสดุพิเศษเอบีเอส มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีในท้องตลาด เช่น ข้องอสามทาง สามตาสี่ทาง ท่อสั้นสวมสายยาง ช่างสามารถต่อท่อน้ำกับสายยาง เชื่อมก็อกน้ำกับท่อได้เลย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

จำหน่ายท่อประปา ท่อพีวีซี ท่อน้ำดี (ท่อฟ้า) ท่อน้ำเสียหรือท่อน้ำทิ้ง (ท่อเทา) พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งพีวีซี PVC pipe fitting กาวทาท่อ เทปพันเกลียว ท่อพีพีอาร์ PPR (ท่อเขียว) ท่อน้ำร้อน PPR pipe fitting ท่อเหล็กประปา สินค้าท่อและข้อต่อท่อผลิตภัณฑ์ตราช้าง และ ท่อน้ำไทย แปดริ้ว ฉะเชิงเทราจำหน่ายอุปกรณ์วาล์วประปา

แก้ไขท่อตัน บางน้ำเปรี้ยว แก้ไขท่อตัน ฉะเชิงเทรา แก้ไขท่อตัน บางปะกง แก้ไขท่อตัน ชลบุรี แก้ไขท่อตัน พัทยา แก้ไขท่อตัน สัตหีบ แก้ไขท่อตัน กรุงเทพ แก้ไขท่อตัน สมุทรปราการ แก้ไขท่อตัน ฉะเชิงเทรา แก้ไขท่อตัน ปทุมธานี งานประปา ฉะเชิงเทรา งานประปา นครนายก งานประปา บางปะกง งานประปา บางน้ำเปรี้ยว งานประปา สมุทรปราการ

งานหุ้มท่อสตีล งานวางระบบท่อ ท่อสตีล ท่อลม ท่อระบายอากาศ

ท่อPVC, ขายอุปกรณ์, ท่อ PVC

รับเหมางานเจาะบ่อบาดาลต่างๆ