Business Type

พิพิธภัณฑ์ที่มีการใช้งานจริง มีเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายโบราณ

ผ้าซิ่นตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ตีนจกเก้าลาย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซิ่นหมักโคลน ผ้าคลุมไหร่ เสื้อสำเร็จรูปชาย-หญิง มีผลิตภัณฑ์ผ้าทองคำ มีผ้าทองคำให้ชม มีสินค้าพื้นเมือง ศูนย์จำหน่ายทอง-เงิน ลายโบราณ และของฝากสุโขทัย พิพิะภัณฑ์ ผ้าเก่า-ผ้าทอ-ผ้าทองคำ, สถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมผ้าไทย

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์โมเดลซุปเปอร์ฮีโร่ ราคาเข้าชม เด็กต่ำกว่า 120 ซม. เข้าฟรี สูงกว่า 120 ซม. แต่ไม่เกิน 160 ซม. 60 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท

บริษัท อยุธยา อควาเรี่ยม จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่ายและแปรรูป อุทยานสัตว์น้ำ สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภับ บริการขนส่งทั่วประเทศ

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านที่ซื่อตรงต่อข้อมูลความเป็นจริงและภาคภูมิใจในตัวตนและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มไทยทรงดำ

แหล่งรวบรวมข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงวิถีการดำเนินชีวิตชาวแก่งคอย แหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ การก่อสร้างชุมทางรถไฟแก่งคอย ชุมทางแห่งแรกในประเทศไทย แลห่งโบราณสถานวังสีทา ประวัติชาวลาวในแก่งคอย

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของแปลก

พิพิธภัณฑ์ของโบราณ