Business Type

ผลิตสื่อ บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำละคร บันทึกเทปโทรทัศน์

รับจ้างฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ใหม่ ภาพยนตร์ชนโรงหนังเก่า หนังใหม่ หนัง ภาพยนตร์ FM 94 MHZ ระบบเสียงดิจิตอล ฉายระบบซีนอลเรเซอร์

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพยนต์ และผู้ดูแล

จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายหนัง-ฟิล์ม-กล้อง และบริการฉายหนังกลางแปลง

บริการฉายภาพยนต์

รับจ้างฉายหนังกลางแปลง

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนต์-โฆษณา

รับจ้างฉายหนังกลางแปลงตามหมู่บ้าน