Business Type

รับสมัครสมาชิก ของธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร สปา สนามกอล์ฟ, ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา, ฟิตเนส, สุขภาพ

ขายและรับฝากขายสมาชิกสนามกอล์ฟทั่วประเทศ

ทำเกี่ยวกับ ไทม์-แชริง (Time-Sharing)

สมาชิกท่องเที่ยว

รับสมัครสมาชิก ของธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร สปา สนามกอล์ฟ, ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา, ฟิตเนส, สุขภาพ