Business Type

wholesale utensils, restaurants, kitchenware of grade a and b grade plastic products, very cheap, wholesale toys imported from china. wholesale laundry products, wash tissue, cheap toilet paper wholesale products of cheap plastic products plastic chair with backrest grade b, size 40x45x82 cm, weight

., ltd. wholesale importer of raw materials, food smells and fragrances for leavening. mix in detergent products, cosmetics, daily-use  • smell food. concentrated fruit powder, seasoning powder, flavoring food.

Sausages, Ham, Bacon, Hamburger Patties & Buns

ชำแหละเนื้อสุกรและสามชั้นสำหรับทำเบคอน

จำหน่ายขายส่งเนื้อโค, เนื้อสุกร นำเข้าจากต่างประเทศ

รับซื้อและจำหน่ายสุกร,เนื้อสุกรชำแหล่ะ

จำหน่ายเนื้อหมูสดๆ สะอาด แบ่งขายเป็นกิโล เป็นตัว ทั้งปลีก-ส่ง หมูชำแหละ ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น สันนอก สันใน เนื้อแดง หัวหมู สะโพก ขาหน้า-ขาหลังเผา คอแล่ ซี่โครง แก้ม หมูบด หมูสับ กระดูกอ่อน สามชั้น ตัดแต่งแล้ว รวมถึงเครื่องใน เช่น ตับ หัวใจ เลือด ไส้อ่อน จากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ในพื้นที่ตาตุม-สังขะ จังหวัดสุรินทร์

จำหน่ายและรับซื้อหนังหมูสดและมันหมูสดจากร้านหมูในตลาด เพื่อจัดส่งให้แก่โรงงานผลิตแค๊ปหมู นำไปทำน้ำมันหมู กากหมูทอด ขายหนังหมูสดไร้มัน หนังล้วนๆไม่ติดมัน หนังหมู 3 ชั้น ขายมันหมูทั้งมันแข็ง มันแต่ง เศษมัน จำหน่ายทั้งแบบปลีกแบบส่ง ในราคาถูก หนังรวม เศษหนัง รับซื้อหนังหมูมันหมูจำนวนมาก มีออเดอร์ทุกวัน รับซื้อหนังหมูในราคาตลาด

ขายชิ้นส่วนสุกรต่างๆ ราคาส่ง บริการส่งถึง บริเวณพัทยา นาเกลือ สัตหีบ ขายเนื้อหมูสด เครื่องในหมูทั้ง ตับ กิ๋น หัวใจ ไส้ เนื้อหมูทุกส่วน พร้อมกับบริการชำแหละตามที่ลูกค้าต้องการ มันติดเนื้อ มีขายทั้งเนื้อหมู เศษเนื้อหมู มันหมู ซีโครงหมู ขาหมู เนื้อสันใน สันนอก เนื้อไหล่ หมูสามชั้น เนื้อหมูราคาส่ง เนื้อหมูสดใหม่

ค้าส่งเนื้อสุกรตัดแต่ง เนื้อโคขุน อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุงแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เบคอน แฮม