Business Type

ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หมึกพิมพ์ซิลสกรีน และน้ำมันเคลือบวานิช

หมึกพิมพ์สำหรับพริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หมึกปริ้นซ์เตอร์คอมพิวเตอร์

จำหน่ายหมึกสกรีน

จำหน่ายน้ำหมึก

จำหน่ายหมึกพริ๊นเตอร์ ออริจินัล , remanu, ribbon, ink, filmfax น้ำหมึกเติม

รับพิมพ์สิ่งพิมพ์, จำหน่ายหมึกพิมพ์

A manufacturer and distributor of offset ink printing, laser press, gab offset, ink for flekfo&air set,roller coating, oil for soaking shadow,gravia inkjet printing and others.

ศูนย์บริการเติมหมึก