Business Type

ผลิตและจำหน่ายธูปเปลือย,ธูปหอม,ธูปกำไทยลธูปจีน,ธูปเครื่องธูปไม้กลม,ธูปสี,ธูปห่อ,ธูปกระบอก

ธูปหอม ,เครื่องร่ำต่างๆ เช่น แป้งร่ำ ดินสอพอง น้ำอบไทย

ผู้ผลิตและจำหน่ายผงธูป ทั้งในและต่างประเทศ ก้อแดง ขี้เลื่อย จันขาว แป้งและอุปกรณ์ในการทำธูป ได้แก่ ไม้ก้านธูป กระดาษแก้วเหลือง ขาว ตราธูป น้ำหอมสำหรับฉีดธูป แผ่นพลาสติก กล่องเทียนชุด ธูปหวย ธูปกำยานหรือธูปโคน ธูปจีนทุกขนาดตั้งแต่ 1.4 1.2 1.1 ธูปสี ธูปยาว 60 75 90 cm

ขาย-ปลีก ธูปหอม เทียนหอม แพรวพรรณ เครื่องไหว้ สังฆทาน ไฟตกแต่งเจ้าที่ อุปกรณ์สำหรับไหว้เจ้า กำยาน มีกลิ่นหอมควันน้อยไม่เหม็นบ้าน รับประกันคุณภาพสินค้ามีการป้องกันอย่างดี มีบริการรับส่งสินค้าถึงที่หมายตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า

ธูปขด ธูปก้าน เทียน ขายส่งในประเทศและต่างประเทศ

ธูปหอม Aroma Incense ทำจากไม้หอม ชนิดต่างๆ กำยาน เทียนแฟนซี

ผลิตและจำหน่ายธูป

INCENSE, AIR FRESHINER SCENTED PAPER